Thông báo:
 • Trong bản nâng cấp mới nhất, từ điển đã cho phép tra cứu chữ Nôm - bên cạnh chữ Hán Việt và phiên âm Pinyin đã có. Các tính năng tìm chữ và chuyển đổi cũng đã được cập nhật tương ứng. [04/02/2017]
 • Từ điển đã thêm phát âm các từ khi tra cứu theo Pinyin. [30/11/2016]
 • Từ điển đã bổ sung hai phương pháp tìm chữ dựa trên nét viếthình thái của chữ. [06/11/2016]

Dữ liệu của từ điển hiện bao gồm 196.552 mục từ, được tổng hợp công phu từ nhiều nguồn khác nhau:

 • Hán Việt tự điển, Thiều Chửu, Hà Nội, 1942.
 • Từ điển Hán Việt, Trần Văn Chánh, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 1999.
 • Hán Việt tân từ điển, Nguyễn Quốc Hùng, NXB Khai Trí, Sài Gòn, 1975.
 • Bảng tra chữ Nôm, Hồ Lê, Viện Ngôn ngữ học, 1976.
 • Giúp đọc Nôm và Hán Việt, Anthony Trần Văn Kiệm, 1989.
 • Cơ sở dữ liệu Unihan do tổ chức Unicode ban hành.
 • Trang Hán điển.
 • Cùng với nhiều nguồn tài liệu khác.

Với một cơ sở dữ liệu khổng lồ như vậy, những thiếu sót là điều khó tránh khỏi trong quá trình xây dựng. Nếu bắt gặp bất cứ lỗi nào trong quá trình sử dụng, hãy vui lòng nhắn cho chúng tôi trong mục Góp ý.