Từ điển Hán Nôm

Tìm chữ theo bộ thủ

Hệ thống 214 bộ thủ do Mai Ưng Tộ 梅膺祚 đời Minh đề xuất, sau đó được phổ biến nhờ bộ Khang Hy tự điển đời Thanh.

Bạn đang sử dụng âm Nôm [» Dùng âm Hán Việt, » Dùng âm Pinyin].

Tìm bộ:

1 nét

nhất cổn chủ 丿 triệt ất quyết

2 nét

nhị đầu nhân nhân nhập bát quynh mịch băng kỷ khảm đao lực bao tỷ phương hễ thập bốc tiết hán khư hựu

3 nét

khẩu vi thổ tri tuy tịch đại nữ tử miên thốn tiểu uông thi triệt sơn xuyên công kỷ cân can yêu 广 nghiễm dẫn củng dặc cung kệ sam xích

4 nét

tâm qua hộ thủ chi phác văn đẩu cân phương nhật viết nguyệt mộc khiếm chỉ ngạt thù tỷ mao thị khí thuỷ hoả trảo phụ hào tường phiến nha ngưu khuyển

5 nét

huyền ngọc qua ngoã cam sinh dụng điền nạch bát bạch mẫn mục mâu thỉ thạch kỳ nhụ hoà huyệt lập

6 nét

trúc mễ mịch phũ võng dương lão nhi lỗi nhĩ duật nhục thần tự chí cữu thiệt suyễn chu cấn sắc thảo trùng huyết hành y á

7 nét

kiến giác ngôn cốc đậu thỉ trĩ bối xích tẩu túc thân xa tân thần sước ấp dậu biện

8 nét

kim trường môn phụ đãi chuy thanh phi

9 nét

diện cách vi cửu âm hiệt phong phi thực thủ hương

10 nét

cốt cao tiêu đấu sưởng cách quỷ

11 nét

ngư điểu lỗ 鹿 lộc mạch ma

12 nét

hoàng thử hắc chỉ

13 nét

mãnh đỉnh cổ thử

14 nét

tỵ tề

15 nét

xỉ

16 nét

long quy

17 nét

dược