Có 1 kết quả:

nhất đoàn

1/1

nhất đoàn

giản thể

Từ điển phổ thông

đoàn, lũ, bọn