Có 1 kết quả:

nhất đối

1/1

nhất đối

giản thể

Từ điển phổ thông

đôi, cặp