Có 1 kết quả:

nhất tức

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một hơi thở ra. Nghĩa bóng: Khoảng thời gian rất ngắn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một cái thở ra. Chỉ khoảng thời gian rất ngắn. Khoảnh khắc.

Một số bài thơ có sử dụng