Có 1 kết quả:

nhất trực

1/1

nhất trực

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thăng bằng. Rất thẳng.

Một số bài thơ có sử dụng