Có 1 kết quả:

nhất trực

1/1

nhất trực

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Thẳng theo (một phương hướng nào đó). ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Biệt quá Phượng Thư, nhất trực vãng viên trung tẩu lai” 別過鳳姐, 一直往園中走來 (Đệ lục thập tứ hồi) (Bảo Ngọc) từ biệt Phượng Thư rồi đi thẳng đến khu vườn.
2. Một mạch, một lèo. ◇Cô bổn Nguyên Minh tạp kịch 孤本元明雜劇: “Kháp li Tử Phủ hạ Dao Trì, tái hướng nhân gian đăng nhất trực” 恰離紫府下瑤池, 再向人間登一直 (Ngoạn giang đình 翫江亭, Đệ nhị chiết).
3. Hoài, mãi, liên tục không ngừng. ◎Như: “giá vũ nhất trực hạ liễu nhất thiên” 這雨一直下了一天.
4. Một đoạn đường, một chuyến. ◇Ngoạn giang đình 翫江亭: “Kháp li Tử Phủ há Dao Trì, Tái hướng nhân gian đăng nhất trực” 恰離紫府下瑤池, 再向人間登一直 (Đệ nhị chiết 第二折) Vừa từ giã Tử Phủ xuống Dao Trì, Lại hướng về nhân gian đi ngay một chuyến nữa.
5. Nét dọc (thư pháp).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thăng bằng. Rất thẳng.

Một số bài thơ có sử dụng