Có 1 kết quả:

nhất tề

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Như nhau, đều nhau, nhất luật, đồng dạng. ◇Trang Tử 莊子: “Vạn vật nhất tề, thục đoản thục trường?” 萬物一齊, 孰短孰長? (Thu thủy 秋水) Muôn vật như nhau cả, nào có cái gì là ngắn, nào có cái gì là dài?
2. Cùng nhau, cùng lúc. ◇Tây du kí 西遊記: “Nhất tề yêu hát đạo: Tẩu liễu giá hầu tinh dã! Tẩu liễu giá hầu tinh dã” 一齊吆喝道: 走了這猴精也! 走了這猴精也 (Đệ lục hồi) Cùng nhau kêu lên: Con khỉ yêu quái chạy mất rồi! Con khỉ yêu quái chạy mất rồi!
3. Thống nhất yên trị. ◇Sử Kí 史記: “Đương kim bệ hạ lâm chế thiên hạ, nhất tề hải nội, phiếm ái chưng thứ, bố đức thi huệ” 當今陛下臨制天下, 一齊海內, 汎愛蒸庶, 布德施惠 (Hoài Nam Vương truyện 淮南王傳).
4. Tất cả, hoàn toàn. ◇Cao Minh 高明: “Tình đáo bất kham hồi thủ xứ, Nhất tề phân phó dữ đông phong” 情到不堪回首處, 一齊分付與東風 (Tì bà kí 琵琶記, Đệ thập lục xích).

Một số bài thơ có sử dụng