Có 1 kết quả:

tam quốc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ba nước phân lập “Ngụy” 魏, “Ngô” 吳, “Thục” 蜀 hồi cuối đời Hán (220-280).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba nước Nguỵ, Ngô, Thục hồi cuối đời Hán ở Trung Hoa.

Một số bài thơ có sử dụng