Có 1 kết quả:

bất đảo ông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con lật đật, một đồ chơi của trẻ con, một loại búp bê, đáy tròn, trọng tâm rất thấp, để nằm xuống lại bật dậy ( không ngã xuống bao giờ ).

Một số bài thơ có sử dụng