Có 1 kết quả:

bất lực

1/1

bất lực

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bất lực, không có khả năng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không có sức — Nói về người đàn ông không làm được công việc sinh dục — Không có khả năng.

Một số bài thơ có sử dụng