Có 1 kết quả:

bất hợp thời nghi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không đúng với những điều đang được đời ưa chuộng.