Có 1 kết quả:

bất cốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xấu xa, kém cỏi. Tiếng tự xưng khiêm nhường của vị vua thời xưa.

Một số bài thơ có sử dụng