Có 1 kết quả:

trung quốc

1/1

trung quốc

giản thể

Từ điển phổ thông

nước Trung Quốc