Có 2 kết quả:

trung quốctrung quốc

1/2

trung quốc

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Thời thượng cổ, dân tộc Hoa Hạ dựng nước ở lưu vực sông Hoàng Hà, coi là ở giữa thiên hạ, nên gọi là “Trung Quốc” 中國. ◇Thi Kinh 詩經: “Tiểu Nhã tận phế, tắc tứ di giao xâm, Trung Quốc vi hĩ!” 小雅盡廢, 則四夷交侵, 中國微矣 (Tiểu Nhã 小雅, Lục nguyệt 六月, Tự 序).
2. Chỉ quốc gia, triều đình. ◇Lễ Kí 禮記: “Kim chi đại phu giao chánh ư trung quốc, tuy dục vật khốc, yên đắc nhi phất khốc” 今之大夫交政於中國, 雖欲勿哭, 焉得而弗哭 (Đàn cung thượng 檀弓上).
3. Kinh sư, kinh đô. ◇Lí Hạ 李賀: “Giang Nga đề trúc tố nữ oán, Lí Bằng trung quốc đàn không hầu” 江娥啼竹素女怨, 李憑中國彈箜篌 (Lí Bằng không hầu dẫn 李憑箜篌引).
4. Chỉ người sinh trưởng, cư trú tại địa khu Trung Nguyên. ◇Tấn Thư 晉書: “Ngô dĩ trung quốc bất tập thủy chiến, cố cảm tán cư Đông Quan” 吳以中國不習水戰, 故敢散居東關 (Tuyên đế kỉ 宣帝紀).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ nước Tàu ( người Tàu thời cổ cho rằng, nước họ ở giữa vũ trụ ).

Một số bài thơ có sử dụng