Có 1 kết quả:

trúng dụng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hữu dụng, hợp với việc dùng.