Có 1 kết quả:

trúng phong

1/1

trúng phong

giản thể

Từ điển phổ thông

bị trúng phong, phải gió