Có 1 kết quả:

trúng thực

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ăn phải đồ ăn không hợp hoặc có chất độc mà phát bệnh.

Một số bài thơ có sử dụng