Có 1 kết quả:

đan thanh

1/1

đan thanh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nét đan thanh, nét thanh tao

Từ điển trích dẫn

1. Tức “đan sa” 丹砂 (đỏ) và “thanh hoạch” 青雘 (xanh): chất màu dùng để vẽ.
2. Chỉ về hội họa. ◇Lưu Trường Khanh 劉長卿: “Tự căng kiều diễm sắc, Bất cố đan thanh nhân” 自矜嬌豔色, 不顧丹青人 (Vương Chiêu Quân ca 王昭君歌) Tự cho sắc đẹp mình lộng lẫy, Không màng đến người vẽ (chân dung).
3. Sáng rõ, minh hiển.
4. Tức là “đan sách” 丹冊 (sách son ghi công trạng) và “thanh sử” 青史 (sử xanh); “đan thanh” 丹青 phiếm chỉ sử sách ghi công huân.

Một số bài thơ có sử dụng