Có 1 kết quả:

cửu giả bất quy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vay mượn lâu ngày không trả.