Có 1 kết quả:

nhân diện thú tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình dung văn hoá Hung Nô chưa khai hoá, không biết lễ nghi. Sau chỉ người tàn ác như dã thú.