Có 1 kết quả:

hậu điểu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Loài chim di chuyển theo mùa, như chim nhạn, chim én (tiếng Pháp: oiseaux migrateurs).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài chim di chuyển theo mùa, chẳng hạn chim nhạn, chim én.