Có 1 kết quả:

giả sơn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hòn non bộ, núi giả để làm cảnh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hòn non bộ, núi giả trong nhà để làm cảnh.