Có 1 kết quả:

quang điện

1/1

quang điện

phồn thể

Từ điển phổ thông

quang điện