Có 1 kết quả:

toàn thịnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vô cùng hưng thịnh hoặc cường thịnh.
2. Chỉ tuổi thanh xuân thịnh tráng. ◇Lưu Hi Di 劉希夷: “Kí ngôn toàn thịnh hồng nhan tử, Tu liên bán tử bạch đầu ông” 寄言全盛紅顏子, 須憐半死白頭翁 (Đại bạch đầu ngâm 代白頭吟) Nhắn nhủ người hồng nhan vào tuổi thanh xuân thịnh tráng, Hãy thương xót lấy ông già đầu bạc gần chết.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều và tốt đẹp trọn vẹn.

Một số bài thơ có sử dụng