Có 1 kết quả:

xuất lộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phơi ra bên ngoài, ai cũng thấy.