Có 1 kết quả:

khắc bạc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nghiêm khắc lạt lẽo.
2. Ác nghiệt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tính tình gắt gao, đối xử tệ hại.