Có 1 kết quả:

tiền triều

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đời trước. ◇Nho lâm ngoại sử 儒林外史: “Bách đại hưng vong triêu phục mộ, Giang phong xuy đảo tiền triều thụ” 百代興亡朝復暮, 江風吹倒前朝樹 (Đệ nhất hồi) Các đời quá khứ hưng vong sáng lại tối, Gió sông thổi ngã cây đời trước.
2. Triều đại quá khứ. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Sử tha nhận đắc kỉ cá tự, kí đắc tiền triều giá ki cá hiền nữ tiện bãi liễu; khước chỉ dĩ phưởng tích tỉnh cữu vi yếu” 使他認得幾個字, 記得前朝這幾個賢女便罷了; 卻只以紡績井臼為要 (Đệ tứ hồi) Để cho con gái biết một vài chữ, nhớ một số truyện hiền nữ đời xưa là đủ; cốt chú trọng về thêu thùa canh cửi bếp núc mà thôi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đời vua trước. Thơ Nguyễn Khuyến: » Rừng cúc tiền triều trơ mốc thếch «.

Một số bài thơ có sử dụng