Có 1 kết quả:

bao tu nhẫn sỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chịu đựng điều hổ thẹn, nhịn nhục điều nhuốc nhơ.

Một số bài thơ có sử dụng