Có 1 kết quả:

nam bắc triều

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Triều phương nam và triều phương bắc.
2. Tây lịch (420-589), sau đời “Đông Tấn” 東晉, Trung Quốc chia ra Nam triều (“Tống, Tề, Lương, Trần” 宋, 齊, 梁, 陳) và Bắc triều (“Hậu Hán, Đông Tây Ngụy, Bắc Tề, Bắc Chu” 後漢, 東西魏, 北齊, 北周).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Triều đại phương nam và triều đại phương bắc, chỉ thời kì Trịnh Nguyễn phân tranh tại Việt Nam.