Có 1 kết quả:

khiếu thanh

1/1

khiếu thanh

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiếng kêu, tiếng la ó

Một số bài thơ có sử dụng