Có 3 kết quả:

cấmcẩmngâm

1/3

cấm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. ngậm miệng lại
2. hít vào

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Ngậm miệng.
2. (Động) Hít.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Ngậm miệng lại;
② Hít.

cẩm

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói mà hai hàm răng rít lại — Cắn chặt miệng lại — Một âm khác là Ngâm.

ngâm

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 吟.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hai hàm răng cắn chặt lại — Ngậm miệng lại — Như chữ Ngâm 吟.