Có 1 kết quả:

suyễn tức

1/1

suyễn tức

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thở hổn hển

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơi thở mạnh. Hơi thở nặng nhọc — Bệnh hen, khó thở.

Một số bài thơ có sử dụng