Có 1 kết quả:

táo thanh

1/1

táo thanh

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiếng động, tiếng ồn