Có 1 kết quả:

phường phố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi đông đúc, có nhiều cửa tiệm buôn bán. Thơ Tản Đà có câu: » Giấy người mực người thuê người in, mướn cửa hàng người bán phường phố « — Cũng nói Phố phường.