Có 1 kết quả:

thản bạch

1/1

thản bạch

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thực thà, trung thực, chân thật