Có 2 kết quả:

thiên đàngthiên đường

1/2

thiên đường

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thiên đường

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà trời. Nơi Trời ở. Chỉ nơi cực sung sướng. Đoạn trường tân thanh : » Biết đâu địa ngục thiên đường là đâu «.

Một số bài thơ có sử dụng