Có 1 kết quả:

thiên tính

1/1

thiên tính

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bẩm sinh, thiên phú

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tính tự nhiên trời cho.

Một số bài thơ có sử dụng