Có 1 kết quả:

thiên thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị thần trên trời.