Có 1 kết quả:

cô tức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con gái trẻ tuổi, thiếu nữ — Mẹ chồng và nàng dâu.

Một số bài thơ có sử dụng