Có 1 kết quả:

an sinh

1/1

an sinh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

yên ổn, yên bình

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sống yên ổn — Cuộc sống yên ổn.

Một số bài thơ có sử dụng