Có 1 kết quả:

an tố

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sống thanh bạch, không quan tước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở yên với cuộc sống trong sạch nghèo nàn.

Một số bài thơ có sử dụng