Có 1 kết quả:

an bang

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trị nước cho yên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trị nước cho yên.