Có 1 kết quả:

khách sảnh

1/1

khách sảnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

phòng khách