Có 1 kết quả:

khách sạn

1/1

khách sạn

giản thể

Từ điển phổ thông

khách sạn, quán trọ