Có 1 kết quả:

khách quán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như khách điếm 客店.