Có 1 kết quả:

niếu bạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh tiểu tiện ra chất nước trắng đục dính như lòng trắng trứng ( Albuminerie ).