Có 1 kết quả:

bình tức

1/1

bình tức

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giữ nhịp thở, thở đều đặn