Có 1 kết quả:

sơn trân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Món ăn quý của vùng núi, tức thịt rừng. Như: Sơn hào.