Có 1 kết quả:

sơn vu

1/1

sơn vu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khoai lang