Có 1 kết quả:

sơn trang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nông trại trên núi — Nhà lớn trên núi, xung quanh có vườn rộng — Cũng chỉ nghĩa địa, chỗ đất chôn người chết. Như: Nghĩa trang.

Một số bài thơ có sử dụng